دبیرخانه، نرم افزاری است جهت ثبت و ویرایش نامه‌های وارده و صادره با امکان اسکن پیوست‌های نامه و با جستجوی پیشرفته بر روی تمامی اطلاعات. از بخش‌های جانبی می‌توان به دفترچه تلفن، تنظیم جداول پایه سیستم، مدیریت کاربران و سطوح دسترسی، پشتیبانی اطلاعات و پشتیبانگیری خودکار، تقویم شمسی و نماهای متنوع اشاره کرد.
جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد این نرم‌افزار و همچنین دانلود نسخه آزمایشی به آدرس زیر مراجعه فرمایید:


تنظیم دبیرخانه ها
تنظیم دبیرخانه ها
دبیرخانه
دبیرخانه
درج مستندات نامه
درج مستندات نامه
نمایش نامه
نمایش نامه
نامه صادره
نامه صادره
جستجوی نامه
جستجوی نامه
نامه وارده
نامه وارده