نظارت بر انجام امور تحریرات 
· نظارت بر دریافت و ثبت نامه های وارده از واحدهای دانشگاهی یا دفاتر سازمان مرکزی ، موسسات دولتی و مملک
و اشخاص حقیقی و حقوقی و یا در ارسال نامه برای آنان
· نظارت بر تفکیک و توزیع نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها ، دستورات کتبی اداری ، و دعوتنامه ها از اعم صادره و وارده
· انجام امور بایگانی اسند و بایگانی محرمانه برای حفظ سوابق محرمانه
· نظارت بر انجام امور نامه رسانی
· پاسخگویی به مراجعین و مقامات و مسئولان در امورمربوط به دبیرخانه و بایگانی
· آشنایی با سیستم مکانیزه ثبت ، ورود و صدور نامه ها و مراسلات اداری
· ارسال نامه ها و بسته های پستی و تلگراف ها و اخذ قبوض مربوط و اقدام برای دریافت هزینه و تمبر از امور مالی
· نظارت بر انجام امور بایگانی عادی جاری ، به منظور حفظ سوابق پرونده ها و مکاتبات
گروه هنر و برنامه نویسی مهرگان مفتخر است تا تلاش مستمر خود را در خصوص توسعه سیستمهای نرم‌افزاری این مجموعه با ارائه نرم‌افزار تحت شبکه کارتابل الکترونیک به همراه دبیرخانهتحت عنوان داتام جهت تسهیل فرآیند کاری شرکت‌ها و سازمان‌ها ارائه نماید. جهت مشاهده لیست ویژگی‌های نرم‌افزار، اینجا کلیک کنید.