درباره اتوماسیون اداری
 
امروزه ارتباطات و مکاتبات اداری در سازمان‌ها و موسسات اقتصادی به کلی متحول شده است، به گونه‌ای که دیگر فرآیندهای کند و زمان‌بر اداری پذیرفتنی نیست. بر این اساس، ضرورت دارد تا ابزاری فراهم شود که با بهره‌جویی از آن بتوان با سرعت و دقت به انجام فرآیندهای اداری و پاسخ‌گویی به موقع به آن‌ها پرداخت.
بدین منظور، استفاده از سیستم اتوماسیون اداری به عنوان روشی نوین، از سویی به جریان کار سرعت می‌بخشد و از سوی دیگر، با جمع آوری اطلاعات مجموعه‌ی فعالیت‌های سازمان و طبقه‌بندی آ‌ن‌ها، بستر مناسبی را برای سرعت بخشیدن به امور روزمره فـراهم می‌سازد.
نرم‌افزار اتوماسیون اداری با بررسی مدل‌های فعالیت سازمان‌های بخش عمومی، دولتی و موسسات صنعتی و بازرگانی طراحی و تولید شده است و می‌تواند به خوبی پاسخ‌گوی نیازهای یاد شده باشد.

اهداف پیاده‌سازی و به کارگیری سیستم اتوماسیون
• افزایش سرعت و دقت در پاسخ‌گویی به مراجعان و صرفه‌جویی در زمان آنان
• بی‌نیازی به مراجعه‌ حضوری برای ارایه‌ نامه و پی‌گیری پاسخ آن
• سامان‌دهی و بهینه‌سازی گردش مکاتبات در سازمان
• به حداقل رساندن مکاتبات کاغذی در داخل و خارج از سازمان
• ایجاد روش‌های صحیح و استاندارد گردش کارها در سازمان و پی‌گیری بهبود مستمر آنها
• افزایش سرعت و ایجاد سهولت در مکاتبات بین سازمانی
• دسترسی سریع به مکاتبات بایگانی شده
• افزایش کارایی کارکنان از طریق فراهم آوردن امکان سنجش و اندازه‌گیری فعالیت‌ها
• ایجاد بستر مناسب برای استقرار سایر سیستم‌های یکپارچه
ویژگیهای اصلی سیستم اتوماسیون اداری
• تعریف ساختار سازمانی و پست‌ها
• تعریف و گروه‌بندی پرونده‌های عمومی, موضوعات نامه‌ها و بایگانی
• ثبت نامه‌های وارده پستی, نمابر و تصویر برداری از فیزیک نامه و انتقال نامه به پرونده‌ دبیرخانه
• تعریف کارتابل بر اساس پست‌های سازمانی با امکان تعریف چند پست موقت برای یک شخص
• توزیع نامه از طریق کارتابل در داخل سازمان به پست‌ها
• مشترک کردن پرونده‌های شخصی در فاصله زمانی و محدود کردن موضوعات قابل دسترس
• طبقه‌بندی کارهای ارجاع شده به دیگران و پی‌گیری آنها براساس موضوعات مختلف ارجاع و ارسال یادآوری برای انجام دهنده یا انجام دهندگان آن
• تعیین جانشین در محدوده زمانی با اعلام قبلی به ارسال کنندگان یا دریافت‌کنندگان نامه و کار
• ایجاد مکاتبات داخلی در سیستم به منظور ارجاع کار به دیگر همکاران یا پاسخ به کار ارجاع شده
• ایجاد نامه‌های صادره و ارسال به خارج از سازمان از طریق پست الکترونیک, نمابر و یا ارسال فیزیک نامه و درج اطلاعات دریافت کننده نامه و انتقال نامه به پرونده دبیرخانه
• تعریف الگوهای گردش مکاتبات وارده در داخل سازمان و تعیین استانداردهای زمانی پاسخ‌گویی و کنترل گردش مکاتبات براساس الگوهای تعریف شده
• برنامه‌ریزی جلسات و اعلام زمان‌های آن قبل از برگزاری جلسه با امکان تعیین محل و کنترل خودکار به منظور جلوگیری از تداخل زمان‌ها
• ارسال پیام به اشخاص, گروه‌ها و واحدهای سازمانی با استفاده از صندوق پست الکترونیکی
• تعریف مکان‌‌های بایگانی و نگه‌داری مکاتبات با موضوعات طبقه‌بندی موردنظر کاربر و کنترل ورود و خروج مکاتبات و ردیابی محل فیزیکی مکاتبات در گردش
• برقراری ارتباط بین دبیرخانه‌ سازمان‌ها از طریق ارسال و دریافت الکترونیکی نامه‌ها در سازمان‌هایی که دارای سیستم اتوماسیون اداری هستند.
• جست و جوی کلمات در متن نامه‌های تایپ شده
• وجود گیشه مکاتبات برای کاهش مراجعات حضوری ارباب رجوع برای ارایه‌ نامه و پی‌گیری آن
• پی‌گیری مکاتبات، ثبت شکایات، پیشنهادها و ارتباط مستقیم با مدیر عامل سازمان از طریق گیشه‌ مکاتب

گروه هنر و برنامه نویسی مهرگان مفتخر است تا تلاش مستمر خود را در خصوص توسعه سیستمهای نرم‌افزاری این مجموعه با ارائه نرم‌افزار تحت شبکه کارتابل الکترونیک به همراه دبیرخانه تحت عنوان داتام جهت تسهیل فرآیند کاری شرکت‌ها و سازمان‌ها ارائه نماید. جهت مشاهده لیست ویژگی‌های نرم‌افزار، اینجا کلیک کنید.

hemati.persianblog.irمنبع: