راهنمای استفاده از نرم‌افزار دبیرخانه و کارتابل الکترونیک  داتام جهت آشنایی شما با روند اجرای نرم‌افزار در قالب یک فایل تهیه شده است.
جهت مشاهده این فایل، اینجا کلیک کنید.