امکان ارسال رونوشت و رونوشت مخفی برای کاربران به صورت فردی یا گروهی 
امکان فراخوانی مستندات نامه از داخل برنامه با تمامی فرمتها 
 امکان استفاده از MS WORD در داخل برنامه جهت ایجاد و ویرایش نام
امکان انتخاب نامه‌های مرتبط (پیرو و عطف) 
امکان ایجاد نامه پیش‌نویس و گردش آن تا نهایی شدن و تبدیل آن به نامه صادره یا داخلی
امکان ایجاد آرشیو شخصی نامه وایجاد نامه‌های صادره، وارده، داخلی
امکان انتخاب گیرندگان نامه به صورت گروهی یا فردی 
 امکان مشاهده نامه‌های دریافتی و ارسالی بصورت کلی یا زیر مجموعه‌های آنها به تفکیک ماهیت 
امکان فراخوانی و الصاق فایل به نامه 
امکان مشاهده نامه‌های دریافتی و ارسالی بصورت کلی یا زیر مجموعه‌های آنها به تفکیک ماهیت  
امکان ایجاد نامحدود پوشه‌های شخصی جهت دسته‌بندی نامه‌ها به دلخواه کاربر 
امکان مشاهده متن نامه، تصویرنامه، مستندات پیوست شده به صورت مجزا 
امکان چاپ نامه با تنظیمات دلخواه کاربر 
امکان درج رویداد جهت یادآوری پیگیری نامه 
 
 
 امکان ارجاع نامه بر اساس عنوان، سمت، بخش
 امکان تعیین مهلت اقدام
 امکان ارجاع نامه بر اساس عنوان، سمت، بخش
امکان ثبت برچسب جهت پیگیری و جهت استحضار یا اطلاع
امکان ارجاع نامه به یک یا چندین مخاطب
ثبت تاریخ و زمان دریافت، ارسال، ارجاع بر روی نامه
مکان پاراف نامه توسط تصویر امضاء هر شخص
امکان مشاهده نمای گرافیکی ارجاعات نامه به همراه کلیه جزئیات آن 
 امکان جستجوی منطقی نامه‌ها با استفاده از عملگرها (AND-OR)
 امکان جستجوی نامه بر اساس کلیه فیلدهای نامه
امکان جستجوی تقریبی نامه‌ها (جستجوی فازی)
امکان جستجوی تشابهی نامه‌ها
امکان چاپ لیست نامه‌های جستجو شده
امکان مشاهده مشخصات و متن نامه به همراه کلیه پیوست‌ها و مستندات 
 
 

امکان چرخش 90 و180 درجه نامه هنگام اسکن 

امکان تعیین وضوح تصویر و نوع آن هنگام اسکن نامه
امکان حذف حاشیه‌های نامه به صورت خودکار
امکان حذف نقاط تیره و اضافه مربوط به پانچ یا منگنه به صورت خودکار
امکان تراز خودکار نامه هنگام اسکن
امکان اسکن نامه و پیوست‌های آن 
امکان ورود تصویر نامه به سیستم از طریق کپی کردن آن در پوشه خاص 
 امکان تعریف بخش‌های کاری و انتساب آن به کاربران
امکان تعیین محل ذخیره‌سازی فایل‌ها توسط مدیر سیستم (درون بانک اطلاعاتی یا استفاده از ذخیره‌سازها)
امکان تعیین حداکثر حجم فایل پیوستی بر روی نامه
تعیین نقش (به صورت ترکیبی)، سمت، بخش و دبیرخانه‌هایی که هر کاربر به آنها دسترسی دارد 
 امکان ایجاد نقش (profile) جهت سهولت در تعریف سطوح دسترسی کاربران
امکان دریافت و ارسال اتوماتیک نامه‌ها از طریق نمابر و رايانامه و مشاهده همزمان وضعیت ارسال و دریافت آن
امکان استفاده از چندین مودم جهت دریافت و ارسال فکس  
 
 
 امکان تعریف نامحدود دبیرخانه‌
امکان تعیین نحوه شماره‌گذاری نامه در هر دبیرخانه
امکان تعریف نام و سمت سازمانی پرسنل شرکت
امکان طراحی نامحدود قالب نامه (معرفی نامه، قالب سربرگ A4 و ...)
امکان تعریف طبقه‌بندی نامه (سطح محرمانگی و ...)
امکان تعریف ارجحیت نامه
امکان تعریف و مدیریت چندین شرکت مختلف در سیستم